Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 16103
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 533 razy
Otrzymał/a podziekowań: 601 razy
Status: Offline

Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: Epitet » 26 paź 2016 09:05

Ochroniarz (pracownik ochrony)

Opis zawodu
Pracownikiem ochrony jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie bez­pieczeństwa w placówkach handlowych, w miejscach użyteczności publicznej, w trakcie imprez masowych lub konwojująca pieniądze czy towary.
Może nim być również pracownik zajmujący się planowaniem i realizacją systemu ochrony dla firm i instytucji w wielu aspektach: ochrony osób, mienia, zabezpieczeń elektronicznych, zabezpieczeń danych, systemów przeciw pożarowych i innych

link http://opinieouczelniach.pl/katalog-zaw ... k-ochrony/

Predyspozycje

Najważniejsze cechy osobowości pracownika ochrony to umiejętność logicznego myślenia, brak podatności na emocje, zdolność do działania w stresie, opanowanie, a także sprawność fizyczna i wiedza z zakresu prawa oraz procedur administracyjnych.
Konieczna jest rzetelność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i uczciwość.
Minęły już czasy, kiedy ochroniarzy kojarzono wyłącznie z siłą i przemocą. Niezdyscyplinowany pracownik ochrony nie ma czego szukać w profesjonalnych firmach ochroniarskich.
Pracownik ochrony musi być osobą o nieposzlakowanej opinii i posiadać pełnię praw publicznych.
Z racji swych kontaktów z jednej strony z przestępstwami, a z drugiej ze służbami policji, nie powinien budzić jakichkolwiek wątpliwości prawnych.
Status społeczny
Wiele osób kojarzy zawód ochroniarza wyłącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa.
Dlatego w ich odczuciu stawisko pracownika ochrony nie wiąże się ze zbyt dużym uznaniem,
Jednak warto podkreślić, że branża ochroniarska prężnie się rozwija, a zakres obowiązków pracowników w niej zatrudnianych jest na­prawdę szeroki.
Kompetencje ochroniarzy wymagają umiejętności planowania, znajomości procedur administracyjnych, zapobieganiu zagrożeniom, a nie tylko bezpośredniej likwidacji zagrożeń.

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Kandydat ma przed sobą dwie drogi, których wybór zależy od jego ambicji.
Można ukończyć szkołę policealną, przygotowującą do zajmowania niższych stanowisk w branży lub studia wyższe z odpowiednią specjalnością i starać się o zajęcie bardziej eksponowanej pozycji w branży (kadra zarządzająca, projektanci systemów, właściciele firm ochroniarskich).
Najłatwiej i najszybciej można zostać pracownikiem ochrony wybierając naukę w jednej z wielu szkół policealnych.
W trakcie zajęć zalicza się przedmioty administracyjne, prawne, zajęcia sprawnościowe, uzyskuje się możliwość wpisania na kwalifikowanych pracowników ochrony w WPA KWP.
Szlify ochroniarskie nadają słuchaczom przedmioty zawodowe:
ochrona osób i mienia,
dokumentacja ochrony osób i mienia,
środki ochrony fizycznej.
Wśród przed­miotów praktycznych są:
samoobrona,
techniki interwencyjne,
wyszkolenie strzeleckie czy
pierwsza pomoc przedlekarska.
Całość programu zwykle wzbogacają zajęcia z języka angielskiego, komunikacji interpersonalnej oraz wychowania fizycznego.
Każdy słuchacz musi odbyć staż w firmie ochrony osób i mienia, by poznać specyfikę pracy.
Staże takie są zwykle zapewniane przez szkoły.
Studium kończy się egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele komendy wojewódzkiej policji.
Niekiedy dodatkowo absolwenci uzyskują tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia oraz zaświadczenie o ukończeniu realizowanego równocześnie z programem kursu detektywistycznego, uprawniającego do przystąpienia do egzaminu na licencję detektywistyczną.
Inny scenariusz to ukończenie studiów wyższych na jednej z kilkunastu uczelni niepublicznych.
Specjalności oferowane przez te placówki przygotowują do pracy w administracji państwowej, policji, wojsku, obronie cywilnej czy w samorządzie lokalnym.
Część nastawia się na wykształcenie samodzielnych detektywów i specjalistów od ochrony oraz od zarządzania bezpieczeństwem.
Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.
Student może tu liczyć na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym także procedur dotyczących wykroczeń i postępowań w sprawach nieletnich.
Niezwykle ważnym przedmiotem w ramach tej specjalności jest kryminalistyka, której znajomość ułatwi absolwentom pracę w takich organach, jak policja, sądy, organy nadzoru bezpieczeństwa publicznego oraz we własnej fir­mie detektywistycznej.
Niezależnie od zajęć teoretycznych, sporą wagę przykłada się do sprawności fizycznej studentów.
Znajomość sportów walki, umiejętność samoobrony i stosowania technik interwencyjnych to ważny element wykształcenia.
Każdy ze studentów musi posiadać umiejętność skutecznego używania broni palnej.

Gdzie do pracy?


Pracownik ochrony może znaleźć zatrudnienie w firmie ochroniar­skiej na różnych szczeblach.
Jeśli na początku jest szeregowym pracownikiem ochrony, może trafić do działu konwojowania, działu, ochrony imprez masowych, stałej ochrony obiektów lub do ochrony konkretnych osób.
Pracownicy ochrony mogą także szukać zatrudnienia w policji, w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych czy urzędach skarbowych.
Zatrudnienie mogą znaleźć także na samodzielnych stanowiskach w administracji samorządowej, administracji rządowej, w sektorze bezpieczeństwa publicznego (straż miejska, urzędy celne).
Praca w ochronie daje spore możliwości awansu jak i specjalizacji.
Można świadczyć usługi detektywistyczne, usługi wywiadu gospodarczego czy windykacji należności.
Wielu ochroniarzy zakłada własne firmy i prowadzi szkolenia, np. z technik samoobrony czy survivalu.
Można otworzyć własną szkołę sztuk walki lub zostać wykładowcą technik ochronnych.

Zarobki

Wszystko zależy od rodzaju zatrudnienia oraz zakresu działalności.
W agencji ochrony nie zarabia się na początku wiele.
Poziom płac zaczyna się od 1400 zł miesięcznie, ale można zarobić też 2,4 tys. złotych. Specjaliści ds. szczegółowych zadań otrzymują znacznie więcej.


Opracowałem taką tabelę związana z ochroną na potrzeby forum:

Struktura organizacyjna prywatnej Agencji Ochrony
I.
1. Akcjonariusz (udziałowiec -owcy) – większościowy udział czyni właścicielem firmy (50% + 1% głosu na Walnym), Administrator Danych Osobowych
2. Rada Nadzorcza tworu większego jak spółka (grupa, konsorcjum) ale niekoniecznie,
3. Zarząd Spółki (Prezes, zastępcy i członkowie Zarządu),
4. Kadra kierownicza spółki (ustawowe pisanie planów ochrony)
Manager ds. wszelakich (Grupa, Konsorcjum, Holding… wg Kodeksu handlowego)

5. Kadra administracyjna
a. Księgowość - kierownicy i pracownicy księgowi(e)
b. Kadry – kierownicy i pracownicy kadrowi(e)
c. Radca prawny - mecenasi
d. Dział magazynów - kierownicy i magazynierzy
e. Transport i logistyka, kierownicy i mechanicy i kierowcy, magazynierzy
f. Centrum monitoringu - kierownicy SUFO i USI SUFO, technicy PZT(grafik służb),
g. Dział handlowy ( zdobywanie zleceń i sprzedaż usługi), marketing,) – kierownicy i handlowcy
h. Hejterzy – marketing szeptany i szum medialny (etat – za każdy wpis stawka)
i. Szkolenie i BHP – kierownik inspektorzy
j. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (pracownik, zleceniobiorca - pełniąca tę funkcję osoba powinna legitymować się wyższym wykształceniem, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karana za przestępstwo z winy umyślnej, a przede wszystkim mieć odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych),
k. Inne
6. Dział imprez masowych, dyskoteki + USI SUFO (uzbrojone stanowisko interwencyjne), patrole GI SUFO, układający grafik służb – kierownik i ochroniarze służby porządkowej, stewardzi, mobilne stanowisko monitorujące (dowodzenie i CCTV)
swoim klientom oferujemy kompleksową usługę, obejmującą (w zależności od wymagań):
▪ ochronę imprezy
▪ przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy oraz planu organizacji ruchu
▪ przygotowanie planu ppoż.
▪ uzyskanie zgody na organizację imprezy masowej
▪ zaplecze techniczne - płotki zaporowe, zabezpieczenie sanitarne, kordony
▪ ochronę VIP ( kręgu biznesu, polityki, celebrytów…)
▪ mobilny zespół monitorowania
▪ zabezpieczenie ppoż.
▪ pojazdy specjalne do przewozów VIP
▪ ochrona indywidualna VIP
▪ zespół medyczny
▪ serwis sprzątający w trakcie i po imprezie
Szkolenia dla stewardów

7. Dział ochrony obiektów wojskowych , wartownicy SUFO, patrole GI SUFO, USI SUFO + kierownik SUFO (układający grafik służb), usługa dla MON,
(Jeżeli w obiekcie występują stanowiska portierów, pracowników biur przepustek, rewidentów czy stróżów – to osoby te nie mogą posiadać w zakresie swoich obowiązków - zadań, o których mowa w art. 3, art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia.
Nie będą one również miały prawa do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 przywoływanej ustawy.)
8. Dział kontroli SDE, pracownicy kwalifikowani, USI SUFO + kierownik SUFO (układający grafik służb) usługa dla Ministerstwa Sprawiedliwości,
9. Dział ochrony obiektów handlowych – kierownik i pracownicy ochrony, przedstawiciel ze strony zlecającego usługę – nazwy różne np. Specjalista ds. bezpieczeństwa, USI SUFO (dla punktu kasowego), patrol GI SUFO,
10. Dział ochrony obiektów przemysłowych z listy wojewody, (SUFO) + USI, patrol GI SUFO, układający grafik służb – kierownik SUFO
11. Opiekun psa służbowego (pracownik ochrony SUFO + kierownik SUFO z uwagi na ś. p. b. jakim jest pies wyszczególniony w ustawie o OOiM o śpb),
12. Dział ochrony obiektów publicznych (pracownicy SUFO) + USI SUFO, patrol GI SUFO, układający grafik służb – kierownik SUFO
13. Grupa interwencyjna (patrol GI SUFO) + USI SUFO, układający grafik służb – kierownik SUFO, dowódca grupy interwencyjnej SUFO,
14. Konwoje (pracownicy SUFO) + USI SUFO, układający grafik służb – kierownik SUFO, kierowcy ochroniarze SUFO i ochroniarze konwojenci SUFO, dowódca konwoju SUFO , USI SUFO, patrole GI SUFO,
15. Ochrona VIP (pracownicy SUFO) + USI SUFO, patrol GI SUFO, układający grafik służb – kierownik SUFO
16. Dział techniczny – kierownik PZT i ochroniarze PZT,
17. Dział wywiadu gospodarczego (białego i marketingu) PZT/POF – kierownik SUFO i ochroniarze
II.
Wewnętrzne Służby Ochrony
- ich struktura w podmiocie, który uzyskał zgodę Komendanta Policji zgodnie z ustawą o OOiM z 1997r.
III. Strzelnica
1. Właściciel (koncesja na obrót bronią i amunicją)
- sprawy biznesowe
- zawieranie umów
- obrót bronią i amunicją
- księgowość (osobiście lub poprzez kontakty z kimś z zewnątrz)
- Administrator Danych Osobowych
- prowadzenie portalu internetowego (marketing)

2. Kierownik strzelnicy (instruktor strzelectwa, prowadzący strzelanie, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni)
- kierowanie obiektem strzelnicy i jej personelem;
- dokumentacja strzelnicy i strzelań;
- opracowywanie i realizacja szkoleń ( w tym te kontakty z instytucjami w tej kwestii).
- posiadanie kadry szkoleniowej ( certyfikat MEN)

3. Obsługa strzelnicy (prowadzący strzelanie, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni... mile widziane uprawnienia instruktora)
- bezpośrednie szkolenie na osi;
- ilość pracowników zależna od wielkości obiektu i zakładanego "przerobu strzelnicy".

4. Magazynier (legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni... w tym M, choć taką powinien mieć też oczywiście jeszcze minimum kierownik by mógł zastąpić w razie urlopu itd.).
- prowadzenie magazynu;
- sprawy techniczne broni;
- zależnie od wielkości obiektu, tutaj może być odrębny (przy naprawdę dużym obiekcie) lub może to być jeden z obsługi lub połączone to być z pracownikiem gospodarczym.

5. Pracownik gospodarczy
- tak jak pisałem wcześniej może być połączony z magazynierem (wtedy dopuszczenie do posiadania broni).

IV. Stacja dronów Agencji Ochrony
1. Kwalifikowany operator statków bezzałogowych VLOS i BVLOS równorzędny ze stanowiskiem USI SUFO
2. Personel techniczny obsługi i remontu dronów
3. Kierownik SUFO stacji dronów w komercyjnej ochronie
4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (pracownik),
V. Kontraktorzy – specjaliści zatrudniani poza granicami Polski
VI. Sektor bezpieczeństwa państwa
1. Stanowiska przeznaczone w państwie dla specjalistów branży ochrony w urzędach i instytucjach państwowych po AON, studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa.

1. Zacznijmy od tego, że w branży ochrony pracują byli mundurowi - finansowani z innych budżetów jak MON, MSW...
Ich wynagrodzenie to emerytura plus to co zarobią w ochronie.

2. Emeryci z ZUS - to kolejna grupa dorabiająca w ochronie

3. Renciści dorabiający w ochronie - to najgorzej opłacana grupa w postaci portierów, dozorców i Stróży.

4. Teraz kolej na tych, co zarobki w ochronie są podstawowym źródłem dochodu.

5. ochroniarze pracujący za granica jako kontraktorzy (np. ochrona statków)...Black Wather...

6, Stanowiska przeznaczone w państwie dla specjalistów branży ochrony w urzędach i instytucjach państwowych po AON, studiach podyplomowych - a jakże - sfera bezpieczeństwa

7. Osoby płacące składkę KRUS za działalność rolniczą.To teraz otwartym zostaje pytanie?

- co wybierasz planując pracę w branży ochrony dziewczyno lub chłopaku?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

LucasOchrona
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 4
Rejestracja: 30 lis 2016 07:46
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: LucasOchrona » 30 lis 2016 08:08

Nie wspomniano nic o grupie. Taka nasza polska rzeczywistość, że jednak znaczna część pracowników ochrony to zawdzięcza umowę pfronowi. Nie masz grupy to dostaniesz zlecenie i tyle. Zastanawiam jak by to wyglądało procentowo gdyby zestawić wszystkich co mają umowy o pracę to kto by dominował? Myślę że to lepszy gwarant zatrudnienia niż lic. II

Awatar użytkownika

PrzemekPL
Major
Major
Posty: 1135
Rejestracja: 26 mar 2013 20:18
Podziękował: 21 razy
Otrzymał/a podziekowań: 120 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: PrzemekPL » 30 lis 2016 11:22

Odpowiedź na to nurtujące pytanie, które spędza koledze sen z powiek udzieli pierwszy lepszy orzeczony.
"Korzystaj z dnia, jutro jeszcze dniem nie jest". - Horacy

Awatar użytkownika

maniekjuwe
Chorąży
Chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 14 lip 2013 15:42
Podziękował: 11 razy
Otrzymał/a podziekowań: 60 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: maniekjuwe » 30 lis 2016 11:23

Póki co jestem na tym nazwijmy to, niższym " szczeblu ale na,, wyższych levelach " też już zdarzało mi się być. ;-)
Ciekawy post @Epitet. Czyta się o tym jak to powinno wyglądać prawidłowo.. A jak jest to każdy z nas wie. ;-) Po firmie w której pracuję, widzę że tak ważne sprawy jak kwalifikacje schodzą na drugi plan i z powodu braków kadrowych bierze się tych co,, chcą " pracować a niekoniecznie się nadają.. Oni sami się o tym dowiadują zazwyczaj po jakimś czasie, przy okazji jakieś ostrzejszej interwencji. Inaczej sobie tą robotę wyobrażali ale cóż.. Zderzenie z rzeczywistością czasem jest bolesne..
Juwe, lic II st.
GI Solid

Awatar użytkownika

mariusz_1
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 1
Rejestracja: 30 lis 2016 11:43
Lokalizacja: warszawa
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: mariusz_1 » 30 lis 2016 11:47

Chciałbym zostać ochroniarzem, czy muszę mieć odpowiednią wagę i wzrost do tego?

Awatar użytkownika

maniekjuwe
Chorąży
Chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 14 lip 2013 15:42
Podziękował: 11 razy
Otrzymał/a podziekowań: 60 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: maniekjuwe » 30 lis 2016 12:31

W tych czasach to już tylko chęci wystarczą.. Wiadomo że im postawniej wyglądasz ( mięśnie, budowa) tym lepiej ale nie jest to głównym kryterium w agencjach ochrony które bardziej idą na ilość niż na jakość..

Wzrost, waga - to był kiedyś jeden z czynników pomocnych przy rekrutacji. Większy, masywny chłop kojarzył się z siłą ale nie zawsze z inteligencją.. Dziś w Ochronie musisz umieć myśleć, widzieć do przodu ( przewidywać pewne zdarzenia, być o krok przed potencjalnym zagrożeniem by móc je trwale wyeliminować) Ważne jest też opanowanie.. Czytaj to co Epitet pisał wyżej, znajdź temat Design Ochroniarza.. I doprecyzuj sam swój cel.. Motywację do bycia pracownikiem ochrony.. Czyli dlaczego chcesz nim być, jaką rolę chcesz mieć w branży itd
Juwe, lic II st.
GI Solid

Awatar użytkownika

PrzemekPL
Major
Major
Posty: 1135
Rejestracja: 26 mar 2013 20:18
Podziękował: 21 razy
Otrzymał/a podziekowań: 120 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: PrzemekPL » 30 lis 2016 13:22

mariusz_1 pisze:Chciałbym zostać ochroniarzem, czy muszę mieć odpowiednią wagę i wzrost do tego?

Odpowiednią wagę? Zostaniesz nim nawet jak będziesz miał nadwagę i 1.6 m w kapeluszu.
:lol:
"Korzystaj z dnia, jutro jeszcze dniem nie jest". - Horacy

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 16103
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 533 razy
Otrzymał/a podziekowań: 601 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: Epitet » 30 lis 2016 20:02

Osobowość ochroniarza

link http://www.postawnaswoim.pl/kariera/jak ... roniarzem/

Warunki, które stawia przed kandydatami na licencjonowanych agentów ochrony to jedno, drugie to cechy, które predysponują pasjonatów tego zawodu do jego wykonywania.

Od ochroniarza wymaga się określonych warunków psycho – fizycznych, tj.: umiejętności logicznego myślenia oraz podejmowania szybkich decyzji, zdolności do działania w stresie, wielowątkowe myślenie, sztuka przewidywania oraz praca zespołowa.

Ważne cechy to rzetelność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i uczciwość.

Niewątpliwie zasadniczym atrybutem ochroniarza jest jego refleks oraz sprawność fizyczna.

Każdy profesjonalny ochroniarz powinien umiejętnie wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa i procedur administracyjnych, organizacji ochrony osób, mienia, czy konwojów oraz technik samoobrony.

Każdy też powinien umieć udzielić pierwszej pomocy.

Jak twierdzą eksperci pracujący w branży od lat, najlepsi ochroniarze to tacy, którzy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa, wzbogacają umiejętności, szukają informacji o specyfice miejsca lub ludzi, których ochraniają.

Agent ochrony nieustannie powinien uzupełniać swoją wiedzę nie tylko w zakresie bezpieczeństwa i prawa, ale także dziedzin pokrewnych, np. PPOŻ, czy elementy psychologii.

Trzeba pamiętać, że ochroniarz pracuje z ludźmi, a to wymaga umiejętnego komunikowania się, właściwego postępowania wobec nich oraz kultury.

To wszystko bowiem może mieć wpływ na jakość jego pracy.


Odpowiem:

mariusz_1 pisze:Chciałbym zostać ochroniarzem, czy muszę mieć odpowiednią wagę i wzrost do tego?


Wystarczy, że jesteś wielki duchem.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

LucasOchrona
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 4
Rejestracja: 30 lis 2016 07:46
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: LucasOchrona » 30 lis 2016 22:02

PrzemekPL pisze:
mariusz_1 pisze:Chciałbym zostać ochroniarzem, czy muszę mieć odpowiednią wagę i wzrost do tego?

Odpowiednią wagę? Zostaniesz nim nawet jak będziesz miał nadwagę i 1.6 m w kapeluszu.
:lol:

Widząc po tym że na forum jesteś dłużej niż ja wnioskuję że to jakaś prowokacja bo realia znasz. Żal.

Edit tyczy się mariusz_1 a nie Przemka który mówi z sensem

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 16103
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 533 razy
Otrzymał/a podziekowań: 601 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: Epitet » 01 gru 2016 08:12

LucasOchrona pisze:Widząc po tym że na forum jesteś dłużej niż ja wnioskuję że to jakaś prowokacja bo realia znasz.
Żal.


Moim zdaniem każdy kandydat na pracownika ochrony czytając ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczane w mediach swoje działania winien rozpocząć od postawienia sobie pytania - to jakie przepisy regulują działanie branży ochrony fizycznej osób i mienia?

Od razu przytaczam Ustawę o Ochronie Osób i Mienia jako ten podstawowy dokument.

Dz. U. 2005.145.1221
Dz. U. 2006.104.708
Dz. U. 2008.171.1055
Dz. U. 2008.180.1112
Dz. U. 2009.98.817
Dz. U. 2010.47.278
Dz. U. 2010.182.1228
Dz. U. 2010.229.1496
Dz. U. 2011.106.622
Dz. U. 2011.170.1015
Dz. U. 2011.171.1016
Dz. U. 2012.908
Dz. U. 2013.628
Dz. U. 2013.829

USTAWA 22 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA


link http://www.iniejawna.pl/przepisy/ochron ... _1221.html

Dokument w randze ustawy określa co jest wolno w branży ochrony.
I jest to minimum wiedzy - która jest kryterium tego czy być pracownikiem ochrony, czy poszukać czegoś innego w życiu.

Jak poznasz ten dokument (ustawa o OOiM) - to zauważysz, że jedynym kryterium jest wiedza o zawodzie.

Każde inne pytanie - jak w tym przypadku o wzrost, wagę jest bezcelowe.
Pracownikiem ochrony może być każdy, nawet osoba niepełnosprawna za zgodą lekarza orzecznika - np. operator ruchu GPS pojazdów pod specjalnym nadzorem.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

adam789
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 6
Rejestracja: 01 gru 2016 18:07
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: adam789 » 01 gru 2016 20:00

A co Panowie myślicie o robieniu technika ochrony osób i mienia w szkołach policealnych?

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 16103
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 533 razy
Otrzymał/a podziekowań: 601 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: Epitet » 01 gru 2016 20:02

Technik - to jest zawód - nie tylko w samej ochronie.
Zostaje jeszcze uczelnia techniczna (politechnika).
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

maniekjuwe
Chorąży
Chorąży
Posty: 429
Rejestracja: 14 lip 2013 15:42
Podziękował: 11 razy
Otrzymał/a podziekowań: 60 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: maniekjuwe » 01 gru 2016 23:57

Kształcić się trzeba zawsze..


Inżynier Ochrony. Hmm.. Ciekawe. :-D
Juwe, lic II st.
GI Solid

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 16103
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 533 razy
Otrzymał/a podziekowań: 601 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: Epitet » 02 gru 2016 08:25

Projektowanie systemów zabezpieczeń na dużych i małych obiektach - to zadanie i rola inżyniera.
A jeszcze inżynier o specjalności ochrona i zabezpieczenia obiektów.
Z uprawnieniami kosztorysów budowlanych.
Jeszcze biegły w zakresie katastrof budowlanych.
Specjalista BHP i PPOŻ.
Rarytas na rynku.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...


Magazynier
Chorąży
Chorąży
Posty: 459
Rejestracja: 27 lis 2013 13:21
Podziękował: 16 razy
Otrzymał/a podziekowań: 50 razy
Status: Offline

Re: Jak zostać pracownikiem ochrony? - prezentacja na podstawie katalogu zawodów

Postautor: Magazynier » 03 gru 2016 11:53

mariusz_1 pisze:Chciałbym zostać ochroniarzem, czy muszę mieć odpowiednią wagę i wzrost do tego?

Na pewno nie musisz tu reklamować hoteli.

Wróć do „Ochrona Mienia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości