Zarejestruj

Reklama


Zaloguj  •  Zarejestruj


 • Reklama
System Rejestracji Czasu Pracy


 • Polecamy
 • Polecamy


IFP

DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Deregulacja zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej

Tak - jestem za deregulacją
82
21%
Nie - jestem przeciw deregulacji
293
76%
Nie mam zdania na ten temat
9
2%
 
Liczba głosów : 384
Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Magazynier » 03 sty 2014 16:21

brochrona napisał(a):Witam
Ja mam pytanie ponieważ dalej nie wiem jak to będzie z osobami które ukończyły szkoły ochrony,czy żeby otrzymać ten wpis wystarczy samo świadectwo ukończenia szkoły czy potrzebny jest również dyplom technika ochrony?bo w zmianach deregulacyjnych jest takie coś że do wniosku trzeba dołączyć m.in. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie... i czy to chodzi właśnie o ten dyplom?
Zgonie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 poz. 829) wpis otrzymuje osoba, która:

"Art. 26. 3.

8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik
interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 829

4. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje
do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394).
5. Opinię, o której mowa w ust. 3 pkt 6, wydaje się nie rzadziej niż co 3 lata, w formie postanowienia, na które
służy zażalenie, a w przypadku opinii dotyczącej obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw,
w formie przyjętej w tym państwie.
6. Spełnienie wymogów określonych w ust. 3 pkt 4 i 5 pracownik ochrony potwierdza własnym oświadczeniem
złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7. Spełnienie wymogu określonego w ust. 3 pkt 8 potwierdzają:
1) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia
;
2) dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;
3) świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego
lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji
ochronnej w Służbie Więziennej;
4) zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby
Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie ust. 9;
5) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających
przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony,
technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,
realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.15));
6) zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie
wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych
z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
7) świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie
wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych
z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.
8. Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub
bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów
prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania
oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia wymagania
w zakresie kursów i szkoleń, o których mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych
zajęć, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej."
 • 0

Plutonowy
Avatar użytkownika
Posty: 177
Dołączył(a): 27 lis 2013 13:21
Reputacja: 67

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez OchRona89 » 10 sty 2014 11:50

Witam moze mi ktos powiedziec na pewno jak to bedzie z ksiazeczka broni,a mianowicie czy po ukonczeniu takiego kursu i wpisaniu na liste dostanie sie ja z automatu czy bedzie trzeba zdawac egzamin na komendzie policji?Czytalem pare opini ale chodzi mi o to czy ktos wie na 100% jak to z tym bedzie ;)
 • 0

Kapral
Avatar użytkownika
Posty: 54
Dołączył(a): 11 sty 2012 22:30
Reputacja: 0

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Xtra » 10 sty 2014 12:43

Trzeba podejść do egzaminu z tematów związanych z bronią palną (praktyka i teoria), który na obecną chwilę kosztuje ok. 600zł. Egzamin taki obowiązuje od 1.01.2014 r., zamiast wcześniejszego egzaminu na licecję pracownika ochrony, obowiązującego do końca 2013 r., w którym również był zawarty egzamin dotyczący broni palnej. Przy czym zniesiono od tego roku obowiązek egzaminu z przepsów dotyczących ochrony oraz technik interwencyjnych.
W mojej opini robienie na te chwile uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony jest nieopłacalne ze względu na duże koszty, które nie kończą się wraz z uzyskaniem uprawnień, a same uprawnienia bez kolejnych szkoleń nie są bezterminowe tj. 5lat. Poza kursem służb informacyjnych, gdzie można zawsze dorobić, bez względu na wykonywaną pracę. Zaświadczenie jako służba informacyjna jest bezterminowe.
 • 0

Kapitan
Avatar użytkownika
Posty: 901
Dołączył(a): 09 paź 2011 20:01
Reputacja: 165

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Gienek » 10 sty 2014 12:55

To może tak :
Rozmumiem że dla ludzi którzy nie mieli licencji do końca 31 XII ale mieli np kurs to :
po 01.01.2014 r powinni

- mieć zaświadczenie (opinię lekarską) że mogą być wpisani na listę kwalifikowanych......
- posiadać dyplomo ukończeniu kursu , szkoły itd który jest zgodny z wytycznymi w rozporzadzeniach i ustawach na 2014 r
- złożyć wniosek do KWP ( zgodnie z miejscem zameldowania) o wpisaniu na listę kwalifikowanych.....
- złożyć wniosek i zrobić opłatę ( 600 zł) na egzamin z broni
- oczywiście mieć wszelkie uprawnienia tzn od skończonych 21 lat , obywatelstwo itd do posiadanie zaświadczenia o niekaralności :)

Jeżeli coś pominałem to prosiłbym aby ktoś to uściślił gdyz może to przydać się każdemu takie krok po kroku jak załatwić formalności aby uzyskać wpis na listę kwlifikowanych... [cheers]
 • 0

Plutonowy
Avatar użytkownika
Posty: 213
Dołączył(a): 29 gru 2012 17:32
Reputacja: 34

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Xtra » 10 sty 2014 13:00

2x zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 2,5x3,5 oraz przynajmniej jedno zdjęcie (zależnie od komendy) 3x4 potrzebne w przypadku książeczki dopuszczenia do broni. Kopie świadectwa szkoły (oryginał do wglądu). Zaświadczenia o niekaralności nie składa się w komendzie. Sami sobie to sprawdzą.

Najlepiej informacji zasięgać na stronach odpowiednich do zamieszkania KWP lub telefonicznie u nich. Są czasami drobne różnice.
 • 0

Kapitan
Avatar użytkownika
Posty: 901
Dołączył(a): 09 paź 2011 20:01
Reputacja: 165

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez des23 » 07 lut 2014 00:13

Nie co jest w tym kraju.Czy tak ciężko było zdac licencje 1 czy 2 stopnia?Gowin baran dał pole do popisu pracodawcom którzy i tak juz łamią wszystkie mozliwe przepisy.Jak juz poszlismy w tym kierunku to całkowicie zniesmy zawód ochroniarza a w konwojach czy interwencji niech jezdzą ludzie z bronia na podstawie odrębnych przepisów czyli ci co maja pozwolenie na swojabron a nie obiektową.Tak było przed ustawą z 1997 i nie było pfronów ,dziadków i debili .
 • 4

Chorąży
Avatar użytkownika
Posty: 393
Dołączył(a): 05 lut 2014 11:54
Reputacja: 139

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Artur1911 » 07 lut 2014 12:54

des23 napisał(a): Jak już poszliśmy w tym kierunku to całkowicie znieśmy zawód ochroniarza a w konwojach czy interwencji niech jeżdżą ludzie z bronią na podstawie odrębnych przepisów czyli ci co maja pozwolenie na swoją broń a nie obiektową.Tak było przed ustawą z 1997 i nie było pfronów ,dziadków i debili .

Popieram w 100% twój pomysł
 • 0

Plutonowy
Avatar użytkownika
Posty: 234
Dołączył(a): 04 paź 2012 19:33
Reputacja: 35

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez kaspers » 07 lut 2014 13:38

Witam, mam pytanie.
Czy jeżeli ukończyłem szkołe 2-letnią miałem licencje 2-stopnia oraz książeczkę broni, jednak zawodu pracownika ochrony nie wykonuje od kilku lat to czy mogę występowac o wpis na kwalifikowanego pracownika ochrony i co z książeczką itd.
 • 0

Szeregowy
Avatar użytkownika
Posty: 3
Dołączył(a): 07 lut 2014 13:29
Reputacja: 0

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez sony05 » 07 lut 2014 15:59

jeżeli absencja zawodowa trwała dłużej niż dwa lata to nie.
 • 0

Sierżant
Avatar użytkownika
Posty: 307
Dołączył(a): 16 sie 2012 07:31
Reputacja: 98

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Człowiek Bocian » 07 lut 2014 16:20

kaspers napisał(a):Witam, mam pytanie.
Czy jeżeli ukończyłem szkołe 2-letnią miałem licencje 2-stopnia oraz książeczkę broni, jednak zawodu pracownika ochrony nie wykonuje od kilku lat to czy mogę występowac o wpis na kwalifikowanego pracownika ochrony i co z książeczką itd.


Z dyplomem szkoły możesz iść po "Wpis"
 • 0

Kliknji koniecznie tutaj: viewtopic.php?f=164&t=12935
Generał Brygady
Posty: 3675
Dołączył(a): 07 sie 2013 09:08
Reputacja: 624

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Kwalifikowany pracownik ochrony

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


Reputation System ©'